Avís legal

1. Accés general

www.corcarlitgospel.org és un Web d'accés lliure i gratuït pels usuaris d’Internet. COR CARLIT GOSPEL no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut del servei.


2. Accés particular

No hi ha cap tipus d’accés particular a aquesta pàgina Web.


3. Protecció de dades

www.corcarlitgospel.org i l’associació COR CARLIT GOSPEL han adoptat les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i els seus reglaments de desenvolupament i les Directives Comunitàries vigents en cada moment. Les dades personals recollides a través de www.corcarlitgospel.org són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer titularitat de l’associació COR CARLIT GOSPEL que és alhora responsable del citat fitxer. El fet d'omplir el formulari inclòs a la pàgina web per formar part de la Llista de Correu, l'enviament de fotografies per ser publicades en els Àlbums de Fotos o de realitzar l'enviament de correus electrònics o d'altres comunicacions a l’associació COR CARLIT GOSPEL o www.corcarlitgospel.org implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer automatitzat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme el previst per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i alguna altra normativa aplicable a l'efecte, mitjançant correu electrònic a l'adreça electrònica info@corcarlitgospel.org o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat de l'usuari que exerciti qualsevol dels drets anteriors.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres fins comercials que els exposats. En la nostra pàgina Web no existeixen hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines Web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals. Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.


4. Canvis en la política de seguretat i protecció de dades

www.corcarlitgospel.org i l’associació COR CARLIT GOSPEL es reserven el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre d'acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, que esdevindrà efectiva a partir de la data de publicació de dita modificació a www.corcarlitgospel.org. Els canvis que afectin al tractament de dades personals es comunicaran també als interessats.


5. Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines webs

(LINKS) Els enllaços introduïts en www.corcarlitgospel.org són de caràcter merament informatiu i, per tant, l’associació COR CARLIT GOSPEL no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs Web. En conseqüència l’associació COR CARLIT GOSPEL declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.


6. Responsabilitat en el supòsit que aquesta pàgina sigui la destinació de l'enllaç introduït en altra pàgina

Pel que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina Web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc del l’associació COR CARLIT GOSPEL haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament. Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l’usuari a la pròpia adreça de l’associació COR CARLIT GOSPEL i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de l’associació COR CARLIT GOSPEL, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc Web de l’associació COR CARLIT GOSPEL, incloure’l com part de la seva Web o dintre d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Web.Si volgués fer constar algun signe distintiu de l’associació COR CARLIT GOSPEL, com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit. L’associació COR CARLIT GOSPEL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de l’associació COR CARLIT GOSPEL amb el titular d’aquesta pàgina Web.

No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de l’associació COR CARLIT GOSPEL. El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament a la reputació o bon nom de l’associació COR CARLIT GOSPEL.


7. Durada i modificació

L’associació COR CARLIT GOSPEL tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma que es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de forma total o parcial per l’associació COR CARLIT GOSPEL.

L’associació COR CARLIT GOSPEL podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc Web, sense possibilitat de sol·licitar indemnització alguna per part de l’usuari.


8. Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i a la legislació espanyola corresponent.